Người xem tiếng Anh là gì? Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng

910

Người xem tiếng Anh là gì? “Người xem” chính là những người xem những sản phẩm, tác phẩm đã được hoàn thiện có thể là phim, là truyện, là kịch,…

Khác với những chuyên gia đánh giá, họ phải dựa trên những yếu tố về con người, yêu cầu về sản phẩm đó để đánh giá thì người xem là những người đánh giá khách quan nhất, họ dựa trên cảm nhận của bản thân mà đưa ra những lời nhận xét chân thật nhất. Người xem cũng có thể được xem là nguồn thu nhập của tác giả của những tác phẩm đó bởi vì chính họ mới là người trả tiền để xem nó. Người xem, hay được gọi là khán giả tiếng Anh được gọi là gì ?

Người xem tiếng Anh là gì?

Người xem tiếng anh là viewer hoặc audience. 

Người xem tiếng Anh là gì

Người xem tiếng Anh là gì?

Ví dụ : 

 • The actor bows to the audience : Diễn viên cúi chào khán giả
 • The actor invite a member of audience up on stage : Người diễn viên mời một vị khán giả lên sân khấu
 • To sing in front of an audience/for an audience : Hát trước mặt một người khán giả/hát cho khán giả nghe 
 • Can I have a volunteer from the audience ? : Có vị khán giả nào tình nguyện lên sân khấu không ạ ?
 • Viewers of the current economic situation : Những người xem/quan sát tình hình kinh tế hiện thời.

Có thể bạn quan tâm:

Một số thành ngữ tiếng Anh thông dụng

Người xem tiếng Anh là gì

Người xem tiếng Anh là gì?

 • Under the weather : Cảm thấy mệt mỏi 
 • The ball is in your court : Tùy bạn
 • Spill the beans : Tiết lộ một bí mật
 • Break a leg : Chúc ai đó may mắn
 • Pull someone’s leg : Nói đùa
 • Sat on the fence : Chưa quyết định, phân vân
 • Through thick and thin : Dù thế nào cũng một lòng không thay đổi
 • Once in a blue moon : Hiếm khi
 • It’s the best thing since sliced bread : Thực sự rất tốt 
 • Take it with a pinch of salt : Không tin tưởng, xem nhẹ

Thông tin tham khảo:

Bình luận